Słowniczek  > Co to jest rozszerzona rzeczywistość (AR) ?

Rozszerzona rzeczywistość (AR, ang. Augmented Reality) to technologia, która umożliwia nakładanie generowanych komputerowo elementów na rzeczywisty świat w celu wzbogacenia percepcji użytkownika. AR wykorzystuje różne urządzenia, takie jak smartfony, tablety, okulary czy hełmy, aby dodać wirtualne elementy do otaczającego środowiska.

AR różni się od wirtualnej rzeczywistości (VR), która całkowicie zanurza użytkownika w wirtualnym środowisku. W AR użytkownik nadal jest świadomy otaczającego go świata fizycznego, ale dodawane są do niego elementy wirtualne. Na przykład, za pomocą aplikacji AR na smartfonie możesz zobaczyć wirtualne znaczniki na rzeczywistych obiektach, takich jak budynki, ulice czy produkty w sklepie.

AR znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w grach komputerowych, edukacji, medycynie, architekturze, reklamie i przemyśle. Może być wykorzystywane do tworzenia interaktywnych doświadczeń, treningów wirtualnych, prezentacji wizualizacji architektonicznych, pomocy w diagnostyce medycznej i wielu innych celów.

Technologie AR rozwijają się bardzo dynamicznie, a coraz więcej firm i twórców oprogramowania tworzy narzędzia i aplikacje wykorzystujące tę technologię. AR ma potencjał zmienić sposób, w jaki odbieramy i oddziałujemy ze światem wokół nas, otwierając nowe możliwości wizualizacji, interakcji i doświadczeń użytkownika. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: