Słowniczek > Co to jest Big data?

Big data (w dosłownym tłumaczeniu "duże dane") to termin używany w dziedzinie informatyki i analizy danych, który odnosi się do zbiorów danych o ogromnym rozmiarze, złożoności i różnorodności. Charakteryzuje się on ilościami, które są tak duże, że tradycyjne metody przetwarzania danych i analizy nie są wystarczające do ich efektywnego zarządzania i wykorzystania.


Ważne cechy Big Data:


1. Wielkość: Chodzi o ilość danych, która może sięgać od terabajtów do petabajtów i więcej. Przykładowo, dane generowane przez aplikacje społecznościowe, urządzenia internetu rzeczy (IoT), czy medycyna są tylko niektórymi źródłami ogromnych ilości danych.


2. Zróżnicowanie: Dane w Big Data pochodzą z różnych źródeł i mogą być w różnych formatach, np. tekst, obrazy, dźwięki, filmy, dane numeryczne itp.


3. Szybkość generowania: Dane w Big Data mogą być generowane w bardzo szybkim tempie. Na przykład transakcje finansowe, dane z czujników czy dane generowane w czasie rzeczywistym.


4. Złożoność: Dane mogą być skomplikowane, zawierać ukryte wzorce, wymagać zaawansowanych technik analizy.


Z powodu tych wyjątkowych cech, przetwarzanie, analiza i zarządzanie dużymi danymi wymagają specjalnych technologii i narzędzi. Tradycyjne bazy danych i narzędzia nie zawsze są wystarczające do pracy z Big Data, więc często stosuje się rozwiązania oparte na technologiach rozproszonych, takich jak Hadoop czy Spark.


Big Data jest niezwykle cenne w różnych dziedzinach, takich jak marketing, nauka, medycyna, analiza finansowa, usługi internetowe, przemysł itp. Analiza Big Data może dostarczać cennych informacji, identyfikować trendy, optymalizować procesy, predykować zdarzenia, personalizować usługi i wiele więcej. Jednak z racji swojej skali i złożoności, wymaga odpowiednich umiejętności, zasobów obliczeniowych i narzędzi, by w pełni wykorzystać jego potencjał.