Okna Ola Kaliska - Nowoczesne zarządzanie produkcją i magazynem
Wojciech Szramowski

Okna Ola Kaliska - Nowoczesne zarządzanie produkcją i magazynem

Firma Okna Ola Kaliska, uznany producent w branży okiennej, napotkała trudności z efektywnym zarządzaniem produkcją i magazynem przy użyciu przestarzałych metod. Problem polegał na ograniczonym dostępie do danych i niemożności śledzenia magazynu w czasie rzeczywistym.

Archiwum Okna Ola Sp.zo.o.

Wyzwanie:

Głównym wyzwaniem była modernizacja procesów zarządzania tak, aby zwiększyć efektywność pracy magazynu i produkcji, przy jednoczesnym przezwyciężeniu ograniczeń płynących z pracy na pojedynczym pliku Excel.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem okazało się wdrożenie systemu magazynowego Odoo*, który zintegrowano z systemem dostawcy okuć.
Kluczowe elementy to:
- Wdrożenie systemu magazynowego Odoo: Monitorowanie ruchów magazynowych i stanu surowców w czasie rzeczywistym.
- Integracja z systemem dostawcy okuć: Automatyzacja monitorowania dostępności surowców i planowanie zamówień.
- Eksport zamówień do dostawców: Optymalizacja procesu zamawiania i zwiększenie dokładności danych.

Łącznie zrealizowano 71 zadań w oparciu o 6 kamieni milowych.

Wyniki:
Wprowadzenie systemu Odoo znacząco poprawiło efektywność, umożliwiło lepsze planowanie produkcji i zapewniło szeroki dostęp do danych dla pracowników. Uwolniło czas pracy technologów. Firma zyskała większą kontrolę nad zasobami i poprawiła swoją konkurencyjność na rynku.

Podsumowanie:

Case study firmy Okna Ola Kaliska demonstruje, jak nowoczesne podejście do zarządzania produkcją i magazynem może przynieść istotne korzyści, w tym zwiększoną efektywność i lepszą pozycję rynkową.

Referencje


*Odoo w magazynie  - Strategie  FIFO, LIFO, FEFO

W przypadku firm posiadających magazyny strategie usuwania określają, które produkty zostaną pobrane z magazynu i kiedy. Strategie usuwania są zazwyczaj definiowane dla konkretnych operacji kompletacji. Pomaga to firmom wybierać najlepsze produkty, optymalizować odległość, jaką muszą pokonywać pracownicy podczas kompletowania artykułów do zamówień, a także uwzględniać kontrolę jakości, np. przenoszenie produktów z datą ważności.

Zwykle strategie usuwania są definiowane w operacjach kompletacji w celu wybrania najlepszych produktów w celu optymalizacji odległości dla pracownika, dla celów kontroli jakości lub w celu pierwszego przeniesienia produktów z najbliższą datą ważności.

Kiedy produkt wymaga przeniesienia, Odoo wyszukuje dostępne produkty, które można przypisać do przeniesienia. Sposób, w jaki Odoo przypisuje te produkty, zależy od Strategii usuwania zdefiniowanej w panelu kategorii produktu lub lokalizacji .

Co dzieje się w magazynie?

Większość magazynów ma te same ważne obszary: doki odbiorcze i obszary sortowania, miejsca przechowywania, obszary kompletacji i pakowania oraz doki wysyłkowe/załadunkowe. Chociaż wszystkie produkty wprowadzane do magazynu lub opuszczane przez niego mogą w pewnym momencie przejść przez każdą z tych lokalizacji, strategie usuwania mogą mieć wpływ na to, jakie produkty zostaną pobrane, skąd i kiedy.

W poniższym przykładzie ciężarówki dostawców rozładowują palety z towarami w dokach odbiorczych. Następnie operatorzy skanują produkty w strefie odbioru, podając datę przyjęcia i datę ważności. Następnie produkty są przechowywane w odpowiednich miejscach przechowywania.


 Wskazówka

Odbioru produktów można dokonać również w aplikacji Odoo Barcode . Jeśli korzystasz z aplikacji Barcode , zeskanuj produkty, zaktualizuj ilość i na koniec kliknij Sprawdź . Po otrzymaniu produktów w Odoo można je przenieść do odpowiednich miejsc przechowywania.

Kontynuując ten sam przykład, wyobraźmy sobie, że złożono kilka zamówień sprzedaży na produkty otrzymane wcześniej, które mają datę ważności. W tym przykładzie produkty nie zostały odebrane tego samego dnia i nie mają tej samej daty ważności. Logicznie rzecz biorąc, w tej sytuacji preferowane jest wysyłanie produktów z najbliższą datą ważności, zamiast produktów otrzymanych jako pierwsze lub ostatnie. Korzystając z wybranej strategii usuwania skonfigurowanej dla tych produktów (w tym przykładzie  FEFO ), Odoo generuje transfer produktów z najszybszą datą ważności do strefy kompletacji, następnie do strefy pakowania, a na koniec do doków wysyłkowych w celu dostarczenia do klienta.


Jak działa każda strategia usuwania

Strategie usuwania określają, które produkty zostaną pobrane z magazynu po potwierdzeniu zamówienia.

Pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO)

W przypadku stosowania strategii „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO) popyt na produkt uruchamia regułę usuwania, która żąda przeniesienia dla partii/numeru seryjnego, który pojawił się w magazynie jako pierwszy (a zatem znajdował się w magazynie najdłużej) .

Załóżmy na przykład, że w magazynie znajdują się trzy partie gwoździ i mają odpowiadające im numery partii: 00001, 00002, 00003. W każdej partii znajduje się pięć pudełek z gwoździami.

Partia 00001 trafiła do magazynu 23 maja, partia 00002 25 maja, a partia 00003 1 czerwca. Klient zamawia sześć pudełek 11 czerwca.

Stosując strategię usuwania FIFO , żądanie przeniesienia najpierw pobierze pięć pudeł z partii 00001, a następnie z pudełek z partii 00002, ponieważ partia 00001 weszła na magazyn jako pierwsza. Pudełko z partii 00002 jest brane jako następne, ponieważ ma najstarszą datę odbioru po partii 00001.

Ostatni wszedł, pierwszy wyszedł (LIFO)

Podobnie jak w przypadku metody FIFO , strategia usuwania „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” (LIFO) przenosi produkty na podstawie daty ich wprowadzenia do magazynu. Zamiast jednak usuwać najstarsze dostępne zapasy, usuwane są najnowsze dostępne zapasy .

Przy każdorazowym złożeniu zamówienia na produkty metodą LIFO tworzony jest przelew na partię/numer seryjny, który ostatnio trafił na stan magazynowy (ostatni numer partii/seryjny, który trafił na stan magazynu).

Załóżmy na przykład, że w magazynie znajdują się trzy partie śrub i odpowiadające im numery partii: 10001, 10002 i 10003, a każda partia zawiera 10 pudełek śrub.

Partia 10001 trafiła do magazynu 1 czerwca, partia 10002 3 czerwca, a partia 10003 6 czerwca. Klient zamawia siedem pudełek 8 czerwca.

Stosując strategię usuwania LIFO , żądany jest transfer siedmiu pudełek śrub z partii, 10003 ponieważ ta partia jest ostatnią, która trafiła do magazynu.

Pierwsze wygasło, pierwsze wyszło (FEFO)

Podczas gdy metody FIFO i LIFO kierują produkty do usunięcia na podstawie daty przyjęcia do magazynu, metoda First Expired, First Out (FEFO) kieruje produkty do usunięcia na podstawie przypisanej im daty ważności.

Korzystając ze strategii usuwania FEFO , każde zamówienie sprzedaży zawierające produkty z przypisaną tą strategią usuwania gwarantuje, że żądane będą przeniesienia dla produktów z datą ważności najwcześniejszą od daty zamówienia.

Wyobraźmy sobie na przykład trzy partie pudełek po sześć jajek. Te trzy działki mają następujące numery: 20001, 20002i 20003, każda z pięcioma polami.

Partia 20001 została wprowadzona do magazynu 1 lipca i wygasa 15 lipca, partia 20002 wprowadzona 2 lipca i wygasająca 14 lipca, a partia 20003 wprowadzona 3 lipca i wygasająca 21 lipca. Klient zamawia sześć pudełek 5 lipca.

Metodą FEFO żądany jest przelew dla pięciu skrzynek z partii 20002 i jednego z partii 20001. Wszystkie pudełka w partii 20002 są przenoszone, ponieważ mają najwcześniejszą datę ważności. Transfer wymaga również jednego pudełka z partii, 20001 ponieważ ma ono najbliższą datę ważności po partii 20002.


Dowiedz się więcej jak zwiększyć efektywność pracy magazynu i produkcji , napisz do nasNajnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Okna Ola Kaliska - Nowoczesne zarządzanie produkcją i magazynem
Wojciech Szramowski 1 marca 2024

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj