Jak otrzymać bezzwrotne środki na cyfryzację biznesu ?
Wojciech Szramowski

Jak otrzymać bezzwrotne środki na cyfryzację biznesu ?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) właśnie ogłosiła start naboru wniosków do kolejnego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Już za miesiąc instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które mają umowę grantową z Komisją Europejską na pełnienie roli EDIH będą mogły zwrócić się o dofinansowanie na wdrażanie najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej MSP. Na „Współfinansowanie działań EDIH” przewidziano w tym roku blisko ćwierć miliarda złotych.

Zdjęcie dodane przez Miguel Á. Padriñán

28 marca startuje nabór do drugiego już konkursu organizowanego przez PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – „Współfinansowanie działań EDIH”. EDIH (akronim od angielskiego hasła „European Digital Innovation Hubs”), czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych, to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, a tym samym przyczyniają się do cyfrowej transformacji gospodarki, stymulują zachowania przedsiębiorców i motywują ich do podnoszenia kompetencji. Klientami EDIH, poza firmami z sektora MŚP, mogą być również jednostki samorządu terytorialnego, dla których usługi mają być współfinansowane z Programu FERC.

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. To właśnie małe i średnie firmy cechują się szczególnym zapotrzebowaniem w zakresie podniesienia poziomu absorpcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Na zgłaszane projekty można pozyskać 100% dofinansowania.  

Finansowaniem objęte mogą zostać działania oferowane przez EDIH takie jak: weryfikacja zdolności cyfryzacyjnej firmy i jej zapotrzebowania na technologie w tym zakresie, stworzenie planu transformacji cyfrowej, podnoszenie kompetencji i zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy specjalistycznej, a także stworzenie warunków do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez firmę produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

O Pomorskim Hubie Innowacji Cyfrowych

Ile i jakich usług dla firm dostarczy Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych?

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyber bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu - od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych.

Więcej o atrakcyjnej ofercie grantów Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla firm przeczytasz tutaj.

O programie FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji czy umiędzynarodowienia firmy.

Oferta Programu skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, jak i małych), sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem 100 % dofinansowania? Prześlij swoje dane

Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Jak otrzymać bezzwrotne środki na cyfryzację biznesu ?
Wojciech Szramowski 6 marca 2023

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj