Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ze wsparciem dla przedsiębiorców
Wojciech Szramowski

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ze wsparciem dla przedsiębiorców

Komisja Europejska wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) / Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) jako jedno z kilku krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce.

Czym jest EDIH ?

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.Usługi oferowane przez EDIH-y umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Budżet przewidziany na działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w horyzoncie 2021-2027 wynosi 110 mln Euro.

 Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą oferować pakiet usług wspierających cyfrową transformację, składający się z działań w zakresie:

  • informacyjno-promocyjnym,

  • demonstracyjnym,

  • edukacyjno-szkoleniowym, 

  • doradczym,

  • wdrożeniowym.

W przypadku małych i średnich firm usługi świadczone przez EDIHy będą nieodpłatne albo częściowo odpłatne.

Ile i jakich usług dla firm dostarczy Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych?

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyber bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu - od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych

Jesteśmy dumni, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się w gronie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Dzięki temu Strefa wspólnie z innymi ośrodkami, będzie rozbudowywać infrastrukturę cyfrową w państwach Unii Europejskiej. Kompleksowe działania stworzonego przez nas konsorcjum umożliwią przedsiębiorcom Polski północnej znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co niewątpliwie przyczyni się do  poprawy ich konkurencyjności oraz pozycji na rynku światowym – powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Proces pozyskania statusu EDIH został zainicjowany blisko 3 lata temu przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Politechniką Gdańską, która odpowiada za wsparcie merytoryczne w zakresie technologii cyfrowych oraz Klaster Interizon – jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych - tworzący pomost i niezbędne synergie pomiędzy sferą nauki i biznesu.

W ostatnich latach Politechnika Gdańska uzyskała status Uczelni Badawczej, znacznie zwiększyła swój potencjał w zakresie badań naukowych i zintensyfikowała swoje działania w zakresie pozyskiwania projektów badawczo-rozwojowych –powiedział dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej. Udział w konsorcjum PDIH stanowi naturalne uzupełnienie naszych działań mających na celu opracowywanie i transfer innowacji cyfrowych poprawiających szeroko rozumiane bezpieczeństwo i komfort życia społeczeństwa, a także wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji – dodaje.

Należący do PSSE Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako organizacja z doświadczeniem w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, w konsorcjum pełni rolę koordynatora. Ponadto Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ze względu na realizowany projekt pod nazwą Centrum Programowania Robotów Przemysłowych posiada duże doświadczenie z zakresu robotyzacji i edukacji kadr dla przemysłu przyszłości. Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Gdańską oraz Klastrem Interizon w ramach budowy EDIH na Pomorzu pozwoliło na znaczne zwiększenie zakresu i siły oddziaływania wszystkich podmiotów.

Pozyskanie statusu EDIH to około 14 mln zł przeznaczonych na wsparcie aktywnych firm w Polsce Północnej. Tak znaczne dofinansowanie procesu cyfryzacji połączone z istniejącą już siecią współpracy Klastra Interizon na Pomorzu z pewnością wytworzy nowe synergie zarówno pomiędzy polskimi firmami i instytucjami jak i naszymi partnerami zagranicznymi. Ugruntuje to także naszą pozycję na mapie Europy – powiedział Jarosław Parzuchowski, Prezes Fundacji Interizon koordynującej działania w Klastrze.

Konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) obejmuje 32 podmioty z 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich znalazły się instytucje otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, firmy świadczące usługi z zakresu robotyzacji, przemysłu 4.0, digitalizacji, instytucje naukowe i szkoleniowe oraz podmioty zabezpieczające aspekty prawne wdrażanych technologii. Projekt realizowany jest wspólnie z: Politechniką Gdańską, INTERIZON, Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., infoShare Academy Sp. z o.o., Fundacją CODE:ME, Stowarzyszeniem Robotyków SKALP, PIRXON S.A., P-SYSTEM Sp. z o.o., Integra AV Sp. z o.o., STESAR Sp. z o.o. Sp. k., ISS RFID Sp. z o.o., Inero Software Sp. z o.o., ITM Software House Sp. z o.o., , See My Model Sp. z o.o., 4Biznes.eu Szramowski Wojciech, Inventity Foundation, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dargas-Draganik, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość", Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., DBR77 Robotics Sp. z o.o.

Wybór PDIH przez Komisję Europejską jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale jednocześnie wielką odpowiedzialnością. Razem z Partnerami dołożymy wszelkich starań, aby powierzone nam zadanie zrealizować z należytą starannością, wykorzystując zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie – podsumował Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Koordynator Projektu.

Udział w projekcie wraz z renomowanymi firmami i instytucjami otoczenia biznesu jest dla mnie powodem do dumy.Nie mogę się doczekać momentu w którym rozpoczniemy świadczenie nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców - mówi Wojciech Szramowski, CEO  4Biznes.eu

Chcesz otrzymać grant na przygotowanie Twojej firmy do wdrożenia systemu ERP pozostaw dane do sobie.

Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ze wsparciem dla przedsiębiorców
Wojciech Szramowski 23 czerwca 2022

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj