Zwiększona alokacja w konkursie " Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzacje
Redakcja

Zwiększona alokacja w konkursie " Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzacje

Ponowne zwiększenie alokacji do niemalże 156 mln zł w tym wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowanie dodatkowych 67 wniosków z listy rezerwowej.


"Bony na cyfryzację” to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego, wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki.

Nie ma wątpliwości, że cyfryzacja to szansa na większą wydajność procesów i konkurencyjność firm. Środki z Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Bony na cyfryzację” zostały ponownie zwiększone, tym razem o ok. 6,5 mln zł, co pozwoliło na wsparcie kolejnych firm. Łącznie dofinansowanie otrzyma 726 przedsiębiorstw, które mogą je przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych – wskazuje Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Średnia wartość każdego z wybranych projektów to 215 tys. zł. Wśród tych większość stanowią projekty mikroprzedsiębiorstw – ponad 40%, małe przedsiębiorstwa – ponad 30% oraz średnie – ponad 20%. Wśród wspartych przedsiębiorstw, licznie reprezentowane branże to: edukacja, hotele oraz restauracje. 

Fundusze Europejskie wspierają cyfryzację

Wsparcie na cyfryzację będzie również dostępne w ramach nowych środków z Funduszy Europejskich, w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W ramach FENG oferowane będą instrumenty m.in. dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), które wesprą firmy w procesie transformacji cyfrowej.  

Natomiast, wśród założeń FEPW znalazło się przeprowadzenie procesu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0, co ma skutkować budową długookresowej przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem trendów globalnych. Zakładane działania obejmą m.in. przeprowadzenie w firmie audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, w tym przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.

__________________________________________________________________________________ 

Konkurs „Bony na cyfryzację” zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, w ramach specjalnej linii budżetowej programu React-EU. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże, za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został ponownie zwiększony łącznie o blisko 46 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Zwiększona alokacja w konkursie " Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzacje
Redakcja 24 listopada 2022

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj