Kolejne źródło finansowania cyfryzacji firmy z dotacji
Wojciech Szramowski

Kolejne źródło finansowania cyfryzacji firmy z dotacji

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Zdjęcie dodane przez Canva Studio

NA CO

 • Informatyzacja i e-społeczeństwo

Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Jak się ubiegać

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. 
Załączniki:

 • Plan transformacji cyfrowej sporządzony jako osobny dokument zgodnie z minimalnym zakresem planu określonym w załączniku nr 10 do Regulaminu;
 • Analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego sporządzona zgodnie z wzorem;
 • Załączniki dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych;
 • Załączniki dotyczące wymaganych prawem polskim ostatecznych decyzji administracyjnych / decyzji posiadających rygor natychmiastowej wykonalności / zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
 • Załączniki dotyczące oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000.

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

żródło: https://www.fundusze.malopolska.pl/nabory/4571-dzialanie-111-rozwoj-msp-w-obszarze-cyfryzacji-i-przemyslu-40

Dowiedz się więcej, napisz


Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Kolejne źródło finansowania cyfryzacji firmy z dotacji
Wojciech Szramowski 28 lutego 2024

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj