Jak pozyskać fundusze dla biznesu?
Redakcja

Jak pozyskać fundusze dla biznesu?

Wystartował nabór wniosków z funduszy o wdzięcznej nazwie FENG. Do wzięcia jest 21 mld złotych! Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2023

Harmonogram naboru wniosków ogłoszony 19 stycznia 2023 roku

2022
FENG

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Wersja zatwierdzona przez KE w dniu 27 września 2022 roku

2021

Wersja programu przyjęta przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Pozostaw swój adres e-mail lub umów się na rozmowę.


Przed Programem stawiane są następujące cele:

zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
wzrost konkurencyjności MŚP;
rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
Chcemy to osiągnąć poprzez realizację instrumentów pogrupowanych w cztery priorytety: 

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną - Innovation Coach.

III - Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV - Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Dla kogo
Oferta Programu skierowana jest do:

przedsiębiorstw,
sektora nauki,
konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.
Formy wsparcia:
dotacje,
instrumenty finansowe,
kapitałowe oraz gwarancyjne,
instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.


Budżet
ok 7,9 mld euroNajnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Jak pozyskać fundusze dla biznesu?
Redakcja 24 stycznia 2023

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj