Jak otrzymać do 150 tys.zł na na usługi doradcze i szkoleniowe?
Redakcja

Jak otrzymać do 150 tys.zł na na usługi doradcze i szkoleniowe?

Do 30 września 2023 r. firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać się do „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkursu, który ma na celu wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. Działanie kierowane jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Polski – zarówno handlowych, produkcyjnych, jak i usługowych. Wsparcie może sięgać maksymalnie 150 tys. zł. Chętni mogą zgłaszać się do jednego z siedmiu operatorów prowadzących nabór.


Im bardziej cyfrowo dojrzała firma, tym lepsze jej wyniki sprzedażowe

W wyniku pandemii transformacja cyfrowa w polskich przedsiębiorstwach znacznie przyspieszyła, a kompetencje w tym zakresie nabrały szczególnego znaczenia. Z badania „Smart Industry Polska 2020” przeprowadzonego przez agencję badawczą Kantar Polska na zlecenie firmy Siemens i Ministerstwa Rozwoju, wynika, że ​​wśród polskich przedsiębiorców z sektora MŚP wzrasta świadomość korzyści, jakie daje cyfryzacja, również w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W porównaniu do 2018 r. nastąpił dwukrotny wzrost planów dotyczących wdrożenia rozwiązań digitalizacyjnych. Jednocześnie ponad 45% ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej przyznało, że nie korzystają z żadnych źródeł informacji w celu zdobycia wiedzy na temat digitalizacji w przedsiębiorstwach.

Autorzy IV edycji badania Business Pulse Survey zrealizowanego w 2021 r. przez Bank Światowy, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, podkreślają, że zyski z przyjmowania rozwiązań cyfrowych mogą być szczególnie duże w Polsce, gdzie obserwuje się jeden z najniższych stopni digitalizacji firm w Unii Europejskiej. Z badania wynika, że im bardziej cyfrowo dojrzała firma, tym lepsze jej wyniki sprzedażowe. Jednocześnie, ponad połowa firm uważa, że nie potrzebuje dalszej cyfryzacji. Co więcej, połowa firm nie szkoli swoich pracowników i wśród tych firm aż 2/3 sądzi, że umiejętności ich pracowników są na odpowiednim poziomie. Tymczasem porównania międzynarodowe wskazują, że poziom kompetencji cyfrowych pracowników w Polsce kształtuje się wyraźnie poniżej średniej europejskiej. 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych

Rozwijanie kompetencji cyfrowych jest jednym z największych wyzwań kadry menadżerskiej w firmach, aby skutecznie zarządzać organizacją oraz pracownikami. Z pomocą przychodzi „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkurs organizowany przez PARP w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego z Funduszy Europejskich. Ma on na celu dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

– Lepsze umiejętności zarządzania wśród menadżerów poprawiają efektywność i konkurencyjność firm. Badania światowe sugerują, że różnice w jakości zarządzania odpowiadają aż za jedną czwartą różnic w produktywności między krajami. Widać to także w polskich badaniach. Na przykład Badanie Adopcji Technologii Banku Światowego przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorców wskazuje, że firmy, które stosują lepsze praktyki zarządcze, są bardziej zaawansowane technologicznie, a tym samym są bardziej produktywne. Chociaż jest możliwe, że bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa zatrudniają wyżej wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z kolei stosuje lepsze techniki zarządcze, to związek produktywności i jakości zarządzania jest niezaprzeczalny. Jednocześnie, co wynika z badania Business Pulse Survey realizowanego we współpracy z PARP, połowa polskich firm nie stosuje żadnych technik menadżerskich, a co gorsza zbyt wolno wprowadza ulepszenia w tym zakresie. Inwestycje w infrastrukturę, maszyny czy automatyzację to za mało, aby w pełni skorzystać ze wzrostów efektywności, które może przynieść udane wdrożenie nowych technologii – sukces na tym polu wymaga takich inwestycji w kapitał ludzki, aby kadra zarządzająca umiała w pełni wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej – mówi Łukasz Marć, Starszy Ekonomista w Banku Światowym.

W konkursie „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele zarządzający MŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

– Wsparcie w ramach konkursu wynosi do 80% wartości projektu i może sięgać maksymalnie 150 tys. zł. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to ponad 79 mln złotych. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określić luki kompetencyjne oraz podnieść kwalifikacje w zakresie cyfryzacji. Akademia cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory wzięło w niej udział 857 firm, zawierając umowy na kwotę ponad 37 mln złotych – podkreśla Monika Jaworska, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Nabory są prowadzone bezpośrednio przez operatorów wyłonionych w konkursie:

– Krajowe Centrum Pracy od początku 2022 r. realizuje projekt „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Zarządzających MMŚP w Zakresie Transformacji Cyfrowej”, który ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez rozwój kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji. Projekt jest odpowiedzią na szybko postępującą rewolucję przemysłową 4.0, która wiąże się nie tylko ze zmianą technologiczną, ale niesie konieczność zmian w modelach biznesowych, sposobach zarządzania firmą, kanałach sprzedaży, obsługi klienta etc. Proces transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw przyśpieszyła dodatkowo pandemia COVID-19. W związku z tym, skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej w MMŚP jest warunkiem utrzymania konkurencyjności, czy wręcz sensu stricto utrzymania się w ogóle na rynku. Kluczem do odpowiedniego rozwoju jest zatem wspieranie przedsiębiorców i kadr zarządzających MMŚP w uzyskiwaniu wiedzy, która ułatwi im transformację do przemysłu 4.0 i pomoże przygotować do niej pracowników – podkreśla Tomasz Wołowicz, Dyrektor Projektów Strategicznych w Krajowym Centrum Pracy.

– Z radością przyjmujemy fakt, że polskie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę ze stojącego przed nimi wyzwania oraz koniecznością zmian, co potwierdza ogromne zainteresowanie projektem. Tylko do października 2022 r. aż 787 przedsiębiorstw złożyło wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników, a 126 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę niemal 6,6 mln zł. Łączna wartość środków planowanych do rozdysponowania wśród MMŚP w ramach naszego projektu wynosi ponad 11,7 mln zł, zatem zapraszamy wszystkie zainteresowane MMŚP do udziału w projekcie – dodaje Tomasz Wołowicz.

Więcej informacji o Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji.

Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Jak otrzymać do 150 tys.zł na na usługi doradcze i szkoleniowe?
Redakcja 18 listopada 2022

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj