Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm
Wojciech Szramowski

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i placówki naukowe.

źródło: blog ied.eu

„Współfinansowanie działań EDIH” to inicjatywa mająca przyspieszyć cyfrową transformację małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność. O wsparcie wnioskować mogły instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Innowacyjne centra pomocy dla biznesu

EDIH (European Digital Innovation Hubs, tj. Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych) to kompleksowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące doradztwo, szkolenia, wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych. Stanowią istotny element Programu Europa Cyfrowa, wspierając cyfrową transformację gospodarki. Działania EDIH obejmują weryfikację zdolności cyfrowych firm, tworzenie planów transformacji, podnoszenie kompetencji pracowników i dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Projekty realizowane przez EDIH obejmują różnorodne obszary, od eksperymentów z nowymi technologiami po podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP. Przedsiębiorcy współpracujący z EDIH-ami mogą osiągnąć wiele korzyści, w tym:

1. Wsparcie we wdrażaniu technologii cyfrowych: EDIH oferuje pomoc w implementacji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co może zwiększyć efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. 

2. Tworzenie planów transformacji cyfrowej: przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy EDIH w opracowywaniu spersonalizowanych planów transformacji cyfrowej, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.

3. Podnoszenie kompetencji pracowników: działania EDIH obejmują również programy szkoleniowe, które wspierają rozwój umiejętności pracowników w obszarze cyfrowych technologii, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

4. Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej: przedsiębiorcy zyskują dostęp do najnowszych informacji i badań z dziedziny cyfrowych innowacji, co umożliwia im być na bieżąco z trendami i nowościami w swojej branży.

5. Eksperymentowanie z najnowszymi technologiami: przedsiębiorstwa mogą korzystać z możliwości testowania i eksperymentowania z najnowszymi technologiami, co pozwala im dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

6. Motywacja do podnoszenia kompetencji: działania EDIH motywują przedsiębiorców do ciągłego podnoszenia kompetencji oraz do adaptacji innowacyjnych rozwiązań, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Transformacja cyfrowa MŚP

W obliczu rosnącej konkurencji na światowej scenie gospodarczej, cyfrowa transformacja staje się kluczowym narzędziem wzmocnienia potencjału europejskiej gospodarki, w tym również polskiej. Wartością dodaną tego procesu jest zwiększenie efektywności i produktywności poprzez szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności. Unia Europejska, zgodnie z wytycznymi politycznymi na lata 2019-2024, widzi w transformacji cyfrowej ważny element budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wspomniane wcześniej Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) są kluczowym instrumentem w tym procesie, wspierając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w adaptacji najnowszych rozwiązań cyfrowych. Automatyzacja, robotyzacja oraz digitalizacja procesów stają się nieodłącznymi składnikami nowoczesnej gospodarki, umożliwiając efektywne przekształcenie rutynowych czynności i operacji.

FENG w 2024 - nowe możliwości dla polskich MŚP

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości staje przed nowymi wyzwaniami w kontekście Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z nieustającym zaangażowaniem Agencja przygotowuje się do kolejnych naborów, otwierając drzwi przed polskimi innowatorami, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie cyfrowej transformacji i rozwoju własnych projektów.

Konkurs "Granty na eurogranty" ma wspierać wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP. Inicjatywy "Ścieżka SMART" oraz "Promocja marki innowacyjnych MŚP" również wzbogacą ofertę wsparcia, obejmując różnorodne aspekty rozwoju, od badań i innowacji po internacjonalizację. Startupy, ośrodki innowacji i klastry znajdą szereg możliwości, m.in. w ramach "Startup Booster Poland" i konkursów "Rozwój oferty OI dla firm" oraz "Rozwój oferty klastrów dla firm". 

Program FENG, z budżetem 7,9 mld euro w perspektywie 2021-2027, to kluczowy filar wzmacniania potencjału badawczego, wspierania konkurencyjności i kierowania gospodarki w stronę Przemysłu 4.0 oraz ekologicznych technologii. PARP, dysponując 2,82 mld euro, skupia się na wspieraniu przedsiębiorców i tworzeniu sprzyjającego środowiska innowacji.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie :

https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/wspolfinansowanie-dzialan-edih-1#wyniki_i_archiwum

1.       Lista EDIH-ów, które już zawarły umowę z PARP: 

a)      FENG.02.22-IP.02-0002/23, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, kwota dofinansowania 6 053 104,29

b)      FENG.02.22-IP.02-0004/23, Gmina Kielce, kwota dofinansowania 10 220 731,29

c)      FENG.02.22-IP.02-0006/23, FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI, kwota dofinansowania 10 646 863,00

d)      FENG.02.22-IP.02-0007/23, WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A., kwota dofinansowania 6 166 356,62

e)      FENG.02.22-IP.02-0008/23, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., kwota dofinansowania 11 897 981,17

2.       Lista EDIH-ów, które jeszcze nie zawarły w umowy z PARP:

a)       FENG.02.22-IP.02-0003/23, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., kwota dofinansowania 10 165 502,54

b)       FENG.02.22-IP.02-0005/23, ENERGO - TEL SPÓŁKA AKCYJNA, kwota dofinansowania 5 553 694,82

c)       FENG.02.22-IP.02-0009/23, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PSNC), kwota dofinansowania 8 366 829,10

d)      FENG.02.22-IP.02-0010/23, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., kwota dofinansowania 6 992 220,67

e)      FENG.02.22-IP.02-0011/23, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., kwota dofinansowania 10 082 322,85

f)        FENG.02.22-IP.02-0012/23, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, kwota dofinansowania 7 312 708,43

W miarę możliwości będziemy aktualizować listę EDIH-ów, które zawarły umowę z PARP.

 

Interesują Cię dotacje na cyfryzację biznesu, napisz 

Dziękujemy za Twoją opinię

Nasz zespół odpowie Ci najszybciej, jak to możliwe.
W międzyczasie zapraszamy Cię do odwiedzenia strona internetowa.


 

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na stronie PARP.Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm
Wojciech Szramowski 19 lutego 2024

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj