7,9 mld euro na wsparcie przedsiębiorców
Redakcja

7,9 mld euro na wsparcie przedsiębiorców

7,9 mld euro – taka kwota ma zostać przeznaczona na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w latach 2021-2027. Program zakłada realizację określonych priorytetów, wśród których znalazły się: wsparcie dla przedsiębiorców oraz środowisko sprzyjające innowacjom. W realizację powyższych dwóch założeń zaangażowana będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która zawarła porozumienie  z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.


Wsparcie przedsiębiorców

Pierwszy priorytet Programu zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji oraz zielonej gospodarki. Odbiorcami oferty są głównie firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, , w tym small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji), mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji) oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów, np. organizacji badawczych. Wsparcie zakłada przede wszystkim realizację kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym dla firm, które w największym stopniu dotykają bariery działalności B+R i innowacyjnej.

Priorytet ten ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie poprzez inwestycje w obszarze cyfryzacji i zazielenienia działalności, internacjonalizację działalności, a także wzrost kompetencji kadr.

Agencja będzie realizowała instrument „Wsparcie dla przedsiębiorców” oferta dla MŚP i ich konsorcjów. Ofertę wsparcia w tym zakresie dla dużych firm będzie prowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie projektów strategicznych

Drugi priorytet zakłada wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie startupów. Wśród adresatów oferty znajdują się m.in. sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych). Duży nacisk kładziony będzie na wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw typu startup i scaleup. Przewidywane jest również wsparcie w zakresie promowania polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską.

W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  kontynuowana będzie aktywność na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu innowacji. Planowane są działania mające na celu wypracowywanie nowych metod i narzędzi wspierania innowacyjności polskiej gospodarki oraz przeprowadzenie pilotaży i testów nowych instrumentów. W tym priorytecie Agencja będzie realizowała zadania w zakresie instrumentów:

  • Finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach krajowych inteligentnych               specjalizacji;
  • Granty na Eurogranty;
  • Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs);
  • Promocja marki innowacyjnych MŚP;
  • Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek (o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym);
  • Wsparcie indywidualnych innowatorów;
  • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów;
  • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji.

Więcej informacji o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki znaleźć można
na tej stronie

Najnowsze w naszym serwisie

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zainteresują Ciebie również

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Prezentacja oferty

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
7,9 mld euro na wsparcie przedsiębiorców
Redakcja 10 listopada 2022

Chciałbyś się znaleźć w katalogu?


Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznawać najlepsze praktyki dot. cyfryzacji w firmach. 


Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj